नेपाल वन्यजन्तुः के संरक्षणका क्रममा मानव अधिकार उल्लङ्घन भएको छ, एउटा ताजा अध्ययनले यसो भन्छ

Registered Office: Balephi 08, Sindhupalchok City Office: New Baneshwor, Kathmandu
45305
Nepal

Telephone: +977-1-5244333

Email: info@greenhood.org

Follow Greenhood Nepal